Helse - Miljø - Sikkerhet-policy statement

Vi i MIL AS og alle andre som er involvert i aktiviteter ved MIL skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom følgende prinsipper:

  • Vi gjennomfører risikovurderinger og iverksetter risiko og konsekvensreduserende tiltak
  • Vi tror at alle alvorlige ulykker og tap av verdier kan unngås
  • Vi fokuserer på alles helse og ønsker å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet
  • Vi ønsker å beskytte liv, verdier og immaterielle verdier for våre ansatte og kunder
  • Vi forventer at alle ansatte, innleide, kunder, besøkende og samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å unngå uønskede hendelser
  • Vi ønsker å kommunisere og være åpne på HMS saker som kan bidra til en tryggere hverdag for alle som er involvert i virksomheten
  • Vi ønsker å integrere HMS tankesettet i hele vår verdikjede og i alle forretningsprosesser
  • Vi ønsker å bevare miljøet og vil utøve en miljøbevissthet på alt vi kan påvirke
  • Vi har et mål om å begrense konsekvensene av uønskede hendelser til et minimum ved å ha riktig kompetanse og utstyr tilgjengelig