Et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi­kvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

 • DET DIGITALE SKIFTET

  Digitalisering representerer store muligheter for alle bedrifter og vil radikalt kunne endre prosesser, produkter og konkurranse.

  Vi mener tiden er inne for å endre eksisterende praksis rundt teknologi-adopsjon slik at bedriftens konkurransekraft og inntjening øker.

 • IoT, HYBRID-ROBOTIKK & 3DP

  Dette er noen av de nye teknologiområder som enkelt kan tas i bruk og dermed endre måten de ulike næringer jobber og produserer på.

  Her er kombinasjonen av lav brukerterskel og høy ytelse sentralt for å øke innovasjonsfarten.

 • TESTE OG IMPLEMENTERE

  Hos oss på MIL har du tilgang til den beste kompetanse og alle de siste digitale teknologier. Dette gjør det raskt og enkelt å komme i gang og finne hvilken løsning din bedrift må implementere.